Blog: Oh nee, niet nóg een applicatie!

Ben van Hengstum: ICT managers van advocaten- en notariskantoren in Nederland staan voor de schier onmogelijke taak om honderden applicaties te ondersteunen voor hun organisatie.

Programma KEI, de stand van zaken

Het programma KEI (Kwaliteit En Innovatie) van de Rechtspraak loopt inmiddels sinds 2016. Het programma zal erin resulteren dat alle procespartijen in 2019 volledig digitaal en veilig documenten, berichten en informatie uitwisselen. Betrokken partijen maken vorderingen, ondanks dat de wet nog niet door beide kamers is. De stand van zaken.

Blog: Actie in de advocatuur: van papieren dossier naar tablet?

Blog van Lexxyn Partner I-FourC.

Blog: Kijken, luisteren, leren en doen

Trivium Software is al jaren vaste partner en sponsor van het evenement PLEIT.

Pagina's